جمعه 28 دی 1397 ثبت نام
منابع اطلاعاتی سبدگردان

1.      استفاده از نرم افزار ره آورد نوین جهت دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام مورد نیاز تحلیل ها

2.      استفاده از سایت های معتبر اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار

www.seo.ir

www.codal.ir

www.irbourse.com

www.irfarabourse.com

www.ime.co.ir

www.sena.ir

www.lme.com