جمعه 28 دی 1397 ثبت نام
روش های تحليل اوراق بهادار

مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می رسد. علاوه بر آن از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد. خرید و فروش ها بر اساس وضعیت عمومی حاکم بر بازار و اخبار مربوط به شرکت مورد بررسی، انجام می گیرد. روش‌های ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار، مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی می باشند.

کارشناسان و تحلیل گران این شرکت هر هفته در جلساتی که در محل کارگزاری برگزار می شود به بررسی و تبادل نظر با مدیران ارشد این مجموعه به منظور استفاده در حوزه خرید و فروش مربوط به سبدها می پردازند. نتایج این جلسات کاملا محرمانه تلقی شده و هیچ گونه اطلاعات خاصی مربوط به سرمایه گذاران، تصمیم گیری های مربوط به خرید و فروش و .... به افراد خارج از جلسه افشا داده نخواهد شد.