جمعه 28 دی 1397 ثبت نام
حدود مسئولیت سبدگردان

حدود مسوليت ها و اختيارات و نيز شرايط فعاليت سبدگردان شركت كارگزاري مهر اقتصاد ایرانیان بر مبناي دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان در تاریخ 29/08/1389 مصوب هیأت‌مدیرۀ‌ سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشته و بناي خود را بر رعايت جامع و كامل آن قرار داده است.