جمعه 28 دی 1397 ثبت نام
آدرس شعب

  (شعبه تهران (دفترمرکزي

آدرس: خيابان استاد مطهري - خيابان ميرزاي شيرازي - خيابان هفدهم- پلاک 17

تلفن :  42919000

کدپستي : 1586666815

مسئولين پذيرش : آقاي مصطفي بريجانيان و آقاي محمد محسني

معامله گران : آقاي محسن خان محمدي و آقاي مهدي قاضي مرادي

(شعبه تهران (مهيار

آدرس: خيابان وليعصر بالاتر از نيايش - خيابان مهيار پلاک 57

تلفن: 22018833-22018772

مسئول پذيرش:آقاي سيد محمد موسوي

معامله گر : آقاي محمد منصوري(شعبه تهران( ميرعماد

آدرس: خيابان استاد مطهري - خيابان مير عماد - نبش کوچه نهم پلاک 20 واحد 6

تلفن: 88522806

مسئول پذيرش : آقاي حسين کارگر

معامله گر ان

آقايداود رحمتي 

خانمميترا معيني

خانمخديجه عبادي


شعبه قزوين

آدرس:خيابان خيام شمالي ؛ روبروي مدرسه نوروزيان ؛ ساختمان تجاري پرديس ؛ طبقه 2 ؛ واحد201

تلفن : 3357208-028 و 33356484 -028

مسئول پذيرش : خانم الهام شقاقي

معامله گر : خانم ندا شقاقي


شعبه کرج

آدرس: کرج؛ چهار راه هفت تير ؛ ابتداي بلوار شهداي دانش آموز;  ساختمان بورس طبقه5

تلفن :32749845-026

مسئول پذيرش : خانم آمنه ابراهيمي

معامله گر : آقاي مجيد برزگر


شعبه بابل

آدرس : بلوار مدرس - چهارراه فرهنگ - روبرويهنرستان پروين اعتصامي- ساختمان گلبرگ 2 - طبقه 3 واحد  5
تلفن: 32207051-011

مسئول پذيرش : خانم سميرا علي نسب قمي

معامله گر : خانم کلثوم عليزاده ديوکلائيشعبه مشهد مقدس

آدرس: ميدان شهدا - نبش خيابان توحيد و دانشگاه - ساختمان تجاري- اداري ميلاد ط 2 واحد

S14

تلفن: 37249581-051

مسئول پذيرش: آقاي سلطاني پور

معامله گر : آقاي حسن قاسمي


شعبه اصفهان

آدرس:چهارراه نظر، مجتمع ماکان 1، طبقه 4

تلفن:  36271777-031

مسئول پذيرش:آقاي سيد وحيد رئيس زاده


      شعبه بندرعباس

آدرس: بلوار ساحلي - جنب پاساژ ستاره جنوب - ساختمان بيمه معلم طبقه سوم

تلفن : 32251492-076


مسئول پذيرش :خانم آرزو تقوي بيات

معامله گر : خانم فاطمه مرادي


 

شعبه کيش

آدرس: خيابان سنايي - بلوار انديشه - ساختمان ديپلمات - واحد 4

تلفن:4455564-0764

معامله گر :آقاي آيدين محمدپور